Medicin


Vilka är riskfaktorerna för antifosfolipidsyndrom?

En riskfaktor är något som ökar sannolikheten att utveckla ett tillstånd eller sjukdom. Till exempel, fetma ökar kraftigt risken att utveckla diabetes typ 2. Därför, fetma är en riskfaktor för diabetes typ 2. De riskfaktorer för antifosfolipidsyndrom inkluderar:

Med lupus, Sjögrens syndrom, eller någon annan autoimmun sjukdom.

Hepatit C, syfilis, cytomegalovirus, parvovirus B19 och vissa andra infektioner.

Vissa läkemedel, inklusive hydralazin (används för att behandla hypertoni) och vissa anti-epileptiska läkemedel.

Genetik – människor som har en familjemedlem med antifosfolipidsyndrom har en högre risk att utveckla det själva, jämfört med personer som inte.

Kön – unga och medelålders kvinnor är mer benägna att utveckla antifosfolipidsyndrom än män. Men, båda könen kan påverkas, liksom människor i alla åldrar.

Vissa människor kan ha antikroppar som är kopplade till antifosfolipidsyndrom, men aldrig utvecklar tecken eller symtom. Människor med dessa antikroppar är mer benägna att utveckla symptom om de:

Är feta

BLI HAVANDE

Har höga kolesterolvärden

Har högt blodtryck (högt blodtryck)

Ta emot hormonbehandling

Rök tobak

Stanna fortfarande för länge, vilket kan vara fallet under en lång tid flygning

Ta p-piller

Genomgå ett kirurgiskt ingrepp