Medicin


Vad är Fostervattensprov?

Fostervattensprov, även känd som fostervatten Test är ett test som upptäcker kromosomavvikelser hos fostret. Ett prov av fostervatten tas från fostersäcken (amnion) kring det ofödda barnet och dess DNA undersöks för genetiska avvikelser. Fluiden bär fostervävnad, denna kan bedöma om fostret har utvecklats, eller kan utveckla ett allvarligt hälsotillstånd eller abnormitet.

Den vätska som omger fostret i livmodern – fostervattnet – har celler som huden på fostret har kastat, liksom hans / hennes restprodukter. Varje cell från barnet i fluiden innehåller deras fullständiga uppsättning av DNA (genetisk information). Analysera dessa celler hjälper läkarna att bedöma fostret’ hälsa och upptäcka eventuella problem.

Om ett problem upptäcks, Det kan ibland behandlas medan barnet fortfarande är i livmodern. Testet görs tillräckligt tidigt under graviditeten, så att om en allvarlig avvikelse påträffas, föräldrarna har tid att besluta om att avbryta graviditeten eller se det genom.

Äldre mammor, liksom de med en sjukdomshistoria, eller kvinnor med ärftliga sjukdomar har en högre risk att föda avkomma med ett allvarligt hälsotillstånd eller abnormitet.

Fostervattensprov kan upptäcka flera villkor, såsom:

Downs syndrom – resultatet av en extra kromosom (trisomi-21) vilket påverkar personens fysiska egenskaper, mentala utveckling, och förmåga att lära.
Ryggmärgsbråck och andra neuralrörsdefekter
Sicklecellsanemi – patientens röda blodkroppar är av en ovanlig form eller konsistens. Röda blodkroppar transporterar syre i kroppen.
Talassemi – kroppens förmåga att skapa röda blodkroppar är dålig
Trisomi 13 (Pataus syndrom) – den extra kromosomen (trisomi 13) orsakar ett allvarligt tillstånd där nyfödda överlever bara några dagar. Det är en mycket sällsynt tillstånd.
Trisomi 18 (Edwards syndrom) – orsakar allvarliga fysiska och psykiska avvikelser. Trisomi-18 är en extra kromosom
Fragila X (Martin Bell syndrom) – en genetisk syndrom. Patienten har fysiska och kognitiva begränsningar, samt emotionella och beteendemässiga egenskaper som kan vara mild till svår.
Senare under graviditeten kan upptäcka infektion, Rh oförenlighet, lunga mognad förutsägelse, och dekomprimering av polyhydramnios

Fostervattensprov allt används för behandling av tidig hinnbristning under graviditeten – vissa fostervatten inflammatoriska markörer, såsom fostervatten IL-6, kan hjälpa läkare att avgöra om att leverera barnet tidigt.

Fostervattensprov görs vanligen under den 15: e graviditetsveckan. Den läkaren in en nål i fostersäcken och växtextrakter ett prov av vätska. Moderkaksprov (CVS) är ett alternativt förfarande – vävnad tas från de vaskulära fingrar (villa) av chorion, en del av moderkakan.

Fostervattensprov är inte ett rutintest, de endast utförs på mödrar med en betydande risk för att ha en avkomma med ett allvarligt tillstånd eller onormalt. Det är en invasiv procedur med en något förhöjd risk för missfall (cirka 1%). Riskerna är större om testet utförs innan 15 veckor.

Fostervatten blivit skulle en viktig källa till stamceller, med fördelen att de kan vara godtagbar för personer med etiska oro embryonala stamceller.